podatek
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News
Konrad Bińczyk - 21 Stycznia 2021

PIT-2, czyli wyższa pensja. Wyjaśniamy, czym jest oświadczenie i kto powinien je złożyć

PIT 2 to oświadczenie pracownika zatrudnionego w ramach umowy o pracę dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Dzięki niemu pracodawca ma możliwość pomniejszenia miesięcznej zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek – czyli w 2021 roku o ponad 40 zł miesięcznie.

Zaliczka na podatek dochodowy pobierana jest od osób, które uzyskują przychody:

  • ze stosunku pracy,
  • ze spółdzielczego stosunku pracy,
  • ze stosunku służbowego,
  • z pracy nakładczej,
  • z wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej,
  • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy.

Na podstawie złożonego przez pracownika PIT-2 pracodawca może pomniejszyć miesięczną zaliczkę o ulgę podatkową, która stanowi 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Roczna kwota zmniejszająca podatek wynosi w 2021 roku 525,12 zł, miesięcznie jest to 43,76 zł.

W praktyce więc, poprzez zastosowanie ulgi, pracownik otrzymuje wyższe wynagrodzenie netto.

Prawo to można zastosować do osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę, których dochody nie przekroczą od początku roku pierwszego progu podatkowego (do 85 528 zł).

Ulga na pierwsze dziecko nie dla wszystkich. Ważne informacje dla rodzicówUlga na pierwsze dziecko nie dla wszystkich. Ważne informacje dla rodzicówCzytaj dalej

W oświadczeniu PIT-2 pracownik wskazuje zakład pracy upoważniony do zmniejszania miesięcznej zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek. (W przypadku zatrudnienia w dwóch zakładach pracy, oświadczenie należy przedstawić wyłącznie w jednym miejscu, ponieważ jedynie jeden zakład pracy jest właściwy do obniżania zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek).

Pracownik oświadcza również, że:

  • nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,
  • nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
  • nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. dochodów: z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy bądź z najmu lub dzierżawy.

Należy pamiętać, że oświadczenie trzeba złożyć pracodawcy przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym. Dla wielu pracowników termin ten upływa z końcem stycznia 2021 r.

PIT-2 nie musi być składany co roku. Oświadczenie złożone raz w danym zakładzie pracy obowiązuje także w następnych latach.

Jednak w przypadku zmiany stanu faktycznego zawartego w dokumencie pracownik ma obowiązek poinformować o tym pracodawcę.

Artykuły polecane przez redakcję Przewodnika Prawnego:

Następny artykuł
Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj przewodnikprawny.pl na: Obserwuj nas na Google News Google News