renta socjalna
Marek BAZAK/East News
Konrad Bińczyk - 5 Stycznia 2021

Renta socjalna, ile wynosi i komu przysługuje

Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać rentę socjalną? Jakie dokumenty są niezbędne do otrzymania pieniędzy z ZUS? Na jaki czas zostanie przyznane świadczenie? Praktyczny poradnik na temat renty socjalnej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jasno podaje, jakie warunki należy spełnić, by uzyskać prawo do renty socjalnej:

Trzeba mieć ukończone 18 lat lub być kobietą, która wyszła za mąż po ukończeniu 16 lat lub lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS stwierdziła, że jest się całkowicie niezdolnym do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

  • przed ukończeniem przez ciebie 18 roku życia,
  • w trakcie nauki (także podczas wakacji lub urlopu dziekańskiego),
  • w szkole lub w szkole wyższej – zanim skończyłeś 25 lat,
  • w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Renta socjalna wypłacana jest w takiej samej kwocie każdemu świadczeniobiorcy. Od 1 czerwca 2018 roku wysokość renty socjalnej została ustalona jako 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy. Obecnie jest to 1200 zł brutto.

Sąd uchylił karę, którą sanepid nałożył na fryzjera prowadzącego działalność w czasie lockdownuSąd uchylił karę, którą sanepid nałożył na fryzjera prowadzącego działalność w czasie lockdownuCzytaj dalej

Co ważne, wysokość świadczenia ulega corocznej waloryzacji. Należy pamiętać, że do renty socjalnej można dorabiać, ZUS informuje jednak, że przychód nie może przekroczyć 70 proc. średniego miesięcznego wynagrodzenia, które w trzecim kwartale 2020 roku wyniosło 5168,93 złotych brutto.

Oznacza to, że przychody do 3618,30 zł miesięcznie brutto, uzyskane przez rencistę w grudniu 2020 roku oraz w styczniu i lutym 2021 roku, nie wpłyną na zawieszenie świadczenia wypłacanego z ZUS.

Aby uzyskać rentę socjalną należy złożyć wniosek w dowolnym oddziale ZUS lub za pomocą platformy PUE ZUS. Wniosek powinien być uzupełniony o zaświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9. Ważny jest termin wystawienia zaświadczenia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie przyjmuje starszych, niż datowane na miesiąc przed złożeniem wniosku.

ZUS wymaga również dokumentów potwierdzających historii medycznej wnioskodawcy. Renta socjalna może zostać wystawiona na czas określony lub bezterminowo. ZUS informuje, że jeśli nie zgadzamy się z orzeczeniem lekarza albo decyzją ZUS, można złożyć sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS.

Mamy na to 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym dostaniemy orzeczenie. Z kolei jeśli ZUS odmówił nam prawa do renty socjalnej, możemy odwołać się od takiej decyzji do Sądu Okręgowego — Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Odwołanie należy złożyć w tym oddziale ZUS, który wydał decyzję.

Mamy na to miesiąc od otrzymania decyzji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazał osoby, które nie mogą skorzystać ze świadczenia renty socjalnej. Wnioskować o nią nie powinny m.in. osoby uprawnione do emerytury lub świadczenia przedemerytalnego, a także uposażenia w stanie spoczynku.

Renta socjalna nie łączy się z rentami z tytułu niezdolności do pracy oraz inwalidzkiej.

Uwaga! Gdy pobieramy już rentę socjalną, powinniśmy niezwłocznie powiadomić ZUS o:

  • podjęciu zatrudnienia,
  • wysokości osiąganego przychodu (również o każdej jego zmianie),
  • zmianie danych (np. miejsca zamieszkania, nazwiska, numeru rachunku bankowego)
  • trafieniu do aresztu albo zakładu karnego,
  • zostaniu właścicielem gospodarstwa rolnego.

Artykuły polecane przez redakcję Przewodnika Prawnego:

Następny artykuł
Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj przewodnikprawny.pl na: Obserwuj nas na Google News Google News